Hřebčín Markes

Chov shetland pony v originálním typu na liniích chovů Marshwood, Wells, Waulkmill, Harviestoun, Kinkell a Transy

placing gif

Kontakt:
Renata Marková
Email: renmar@seznam.cz
Tel.: 00420 723 901 878

Všichni příznivci shetland pony jsou srdečně vítáni,
ale zavolejte prosím předem.

logo marek a syn
placing gif
placing gif

Zkoušky výkonnosti pro valachy?

Na sociální síti, jsem dnes zahlédla příspěvky ohledně jednání o možnosti otevření Zkoušek výkonnosti shetland pony pro valachy. Celý den jsem nad touto možností přemýšlela a přemítala, zda-li tento krok bude přínosem pro rozvoj plemene jako takového. Na jednu stranu je sice potřeba pro pracovní valachy otevřít nové možnosti realizace, prezentace a vytvoření určité kvalitativní hodnoty. Ale na druhou stranu je nutné

pamatovat na to, aby jejich ZV měli v konečném důsledku pro následnou populaci shetlandů kvalitativní vzestup po všech stránkách. Pro pochopení: pokud se bude preferovat jejich otec prostřednictvím prokázání ochoty k práci prostřednictvím svých synů ve ZV - musejí tito také odpovídat velmi dobrému typu shp. Valaši, kteří by se měli pokoušet o ony ZV by měli projít stejným centrálním výběrem jako hřebci - předstoupit před licentační komisi, která valachovi udělí stanovený minimální počet bodů a až po té by mohl předstoupit před komisi ZV a obhájit svoji ochotu k práci a také svého otce ( případného nositele pracovní linie v typu). Což je určitě v pořádku, nicméně mám za to, že tento postup musí být zachován už jen proto, aby zde nebyla řada velmi ochotných prověřených valachů, kteří budou na hony vzdáleni typu shetlanda. Pokud by se valaši neprověřovali, o nic nejde, prostě nehodí se k chovu, hodí se k práci. Ano valaši ne vždy splňují ve většině případů ideál shp včetně odchylek - a právě kvůli kterým byli jako hřebci kastrování a přesunuti do kategorie valachů (např. - nedodržení maximální hranice výšky, odchylky v chrupu. končetinách..... potomstvo je nositelem nějaké vady), ovšem nikde také nejsou dělány pro ně ZV, které už by měly být garancí všech atributů dobrého pracovního shp a tím následně preference jejich otců .. Víceméně se jedná o zvířata nevhodná či nepotřebná z jakéhokoliv důvodu pro další chov, do kterého by měli být zařazování pouze opravdu špičkoví jedinci a chovatel by si měl na ověření kvalit takového hřebce počkat až dospějí jeho synové, kteří se budou ucházet o Licenci...
Nevím na kolik se touto myšlenkou vedení Svazu vůbec zabývá, já reaguji soukromě ve svých myšlenkách pouze na indicie, které jsem dnes přečetla. Nicméně doufám, že pokud valachům budou otevřeny ZV (což jim z celého srdce přeji) bude přijat i přísný výběr před. Samozřejmě v případě valachů, kteří prošli Licencí původně jako hřebci, absolvovali ZV a dostali se do AP se toto netýká. Pracovně prověření valaši jako takoví, jsou na rozdíl od České republiky v chovatelsky vyspělých zemích velmi ceněni právě z důvodu ochoty k práci a přiježděnosti či zatahanosti a jejich cena při prodejích mnohdy převýší cenu kvalitní chovné klisny. Avšak pokud budeme dělat jakousi nadstavbu, která bude měřitelná, musí jít ruku v ruce s typem.
Osobně bych spíše než ZV připravila pro valachy jakési testace ohledně jejich prověření pokud je tedy třeba zvýšit poptávku po nich a chovatelé budou chtít mít v ruce informaci po jakém hřebci se rodí "pracanti" ale tím ne úplně špičkoví poníci.
Je potřeba ale pořád mít na paměti , že shetlandský pony je především první kontaktní koník pro nejmenší děti (důležitý je charakter) a vše ostatní je plus, ale pro které poník není šlechtěn v zemi původů. Nemáme plemeno, které by bylo šlechtěno na výkon, tak jak je to například u ČT nebo jiných plemen.